שנה טובה, עדכון הציבור - בית הכנסת

בית כנסת • 13/9/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

דווח לצבור 13.9.15

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

בס"ד                                                                                                                                                                                                                                          כ"ט אלול תשע"ה

ערב ראש השנה

 

 

להלן סיכומים עיקריים של גביית השתתפויות הציבור ועלויות הבניה:

 

סך הכל השתתפות הציבור, כולל תשלומים עתידיים:      1,926,499 ש"ח (1)

בנוסף התקבלו תרומות מחוץ למושב בסך:                        81,572 ש"ח

בנוסף, תרומות מעליות לתורה (מלפני כחודש ( :                 6,744 ש"ח

 

סך הכל                                                                                   2,014,814 ש"ח

 

 

מאז חנוכת אבן הפינה הצטרפו 9 משפחות לנשיאה בעול:            160,738 ש"ח

מאותו מועד נתקבלו בנוסף (2)                                                         21,909   ש"ח

 

סך הכל התקבל מ- 01/08/15                                                           182,647 ש"ח

(1)   הסכומים האלו שולמו ע"י 122 בתי אב.

(2) כולל מפנקסי ההתרמה שחולקו לציבור. שלושה תושבים התרימו סכומים שעלו לסך 6,874 ש"ח, ועל כך נשלחת למתרימים ברכה מיוחדת!

 

 

התחיבויות לבניה

 

התחייבות לקבלן - ASE הנדסה בסך 1.3 מלש"ח עבור עבודות הבטון: אגפים, גרמי מדרגות, עזרת נשים וחיזוקים שונים.

 

יתרת הוצאות תקורה עד סוף שלב זה עולות לסך 200 אלש"ח.

 

עבודות חיזוק השלד וחיבור כל החלקים לעמידה בתקנים הנדרשים מוערכת בכ- 800 אלש"ח.

 

עד סוף שנת 2015 צפוי להיות בקופת העמותה כ- 1.25 מלש"ח

 

ס"ה עלות השלד כולל יועצים מוערכת בכ- 2.2 מלש"ח

 

היעד  הדחוף הינו הרחבת מעגל המשתתפים שטרם העבירו את חלקם, וכאלה ששילמו סכום חלקי, במטרה לגייס 700,000 ש"ח נוספים לסיום חיזוק השלד במהלך אחד מיד עם תום השלמת עבודות הבניה של האגפים, עזרת הנשים ופירי המדרגות.

 

 

שנה טובה ובבניין ירושלים ננוחם,

 

 

הנהלת העמותה