הצעות לפירוק גדר האיסכורית מסביב לבית הכנסת

בית כנסת • 25/1/2019 כניסות

מבוקש לקבל הצעה לפירוק הגדר והעמודים + חלקי ברזל נוספים מעטים,

תמורת החומר שיפורק פחים וצינורות.

 

דרושה התחיבות לביצוע העבודה תוך שבוע ימים מהמועד שיימסר למבצע,

ייתכן שחלקים מהגדר שיסומנו לא יפורקו בשלב ראשון והמועד יידחה לזמן מעט יותר מאוחר.

 

נא לשלוח הצעות לח"מ.

 

בברכה,

 

אריאל וייל

050-6980840