איסוף גזם ופסולת מוצקה

ועד מקומי - הודעות • 28/6/2018 כניסותרצ"ב 2 תמונות של ערימות שהושארו ביום רביעי האחרון, לאיסוף.
אנו מבקשים להדגיש, שלהבא, ערימה שתושאר כמו הערימה שנראית בתמונה הראשונה לא תפונה!!!  והלכלוך ישאר בכניסה לביתכם.
התמונה השנייה נראית בסדר, אלה שהוסיפו עליה שקיות של זבל אורגני שמקומו בפח הירוק! גם ערימה כזו לא תיאסף בפעם הבאה!
הועד המקומי מצפה לשיתוף פעולה של התושבים למען חזות ונקיון המושב.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749
זבלזבל ב