הודעה מנווה עמיאל

ועד מקומי - הודעות • 12/1/2021 כניסות

ערב טוב,
עקב העלייה בתחלואה במושב אנחנו מבקשים מילדי המושב לא להגיע למגרש הכדורגל.
בריאות איתנה לכולם🌸
כפר הנוער נווה עמיאל