בית מדרש בוקר ייפתח לאחר החגים בימי שלישי

רב המושב • כניסות

אי"ה לאחר החגים ייפתח בית מדרש בוקר בימי שלישי.
פרסום מלא ייצא בימים הקרובים לאחר סגירת הפרטים הסופיים עם המרצים.

לוח זמנים:
09:00 שיעור ראשון
10:15 שיעור שני