לכולם ערב טוב מחר יום שלישי עקב עבודה של רשת מים יסגרו דרכים ...

הודעות סמס • 11/12/2017 כניסות

לכולם ערב טוב מחר יום שלישי עקב עבודה של רשת מים יסגרו דרכים בשדות
1 הבאים מכיון סוף המושב רחוב המיסדים ונוסעים לגשר החקלאי או לרכבת לא יהיה מעבר בין המאגרים יש לנסוע דרומה אחרי מאגר ב המאגר הדרומי
2 הבאים מדרך המעין יכולו להגיע רק עד הלולים ומבוך הרוצים להגיע לגשר החקלאי או הרכבת יש לנסוע דרך המיסדים ובהמשך לפי סעיף מספר 1
בברכה שאול.שני רשת מים