הודעה לציבור

בית כנסת • 7/6/2015 כניסות

העבודות בבית הכנסת החלו!

תמונות ראשונות כבר כאן, באתר בית הכנסת.

אסיפה שנתית ולהצגת ההתקדמות תזומן בקרוב.