בחירות לגוף הבוחר

נורית לוין • 2/2/2018 כניסות

שלום

אלו תוצאות קלפי לגוף הבוחר לבחירת רב.

הצביעו 131 אנשים

נבחרו-

1. תהילה קארו   - 96 

2. אריה גרוס -     87

3.גדי גנס      -     86

4. עוזי בטיש   -  85

5.  אריק בוצין    76

6. דניאל אוסטר-.72

7.  בוצין בלהה-71

8.אורן אוחיון- 67

9. הרב אריה לוין-65

סגן ראשון -מיכאל לזר

[סגן שני-עופר אידלברג

סגן שלישי - מיכאל בנט   ועדת קלפי-נורית לוין.נעמי ברוך, רות אלמקאיס, שלומית
שחמורוב.