לו"ז שבת פרשת וישב🎊

שקד עינת • 28/11/2018 כניסות

16:06 כניסת שבת👸

15:10 מפקד מדריכים😎

15:30 מפקד🌟

מנחה👼

פעולות🙋

16:40 שירי סד"ש🎵

17:00 ערבית🏃

17:13 צאת שבת✨

שבת שלום💖