התארגנות הורים-בנושא כיתה קטנה

תמי בן חמו • 1/12/2017 כניסות

הורים לילדים עם קשיי למידה המתעניינים בהקמת כיתה קטנה .מוזמנים לפנות לטל' 0509685008

מתארגת קבוצת הורים לקידום הנושא בעמק ילדים מהחינוך הדתי .