זמני תפילה בבית האבלים, משפ' ארנוב

תנחומים • 21/2/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף 355

קובץ מצורף 169

עד יום רביעי (כולל)
מנחה בשעה 17:20
ערבית בשעה 17:50

‭‮