הרשמה לחוג ציפורים

שרה מצר • 19/6/2018 כניסות

נפתחה ההרשמה לחוג ציפורים לשנת תשע"ט. החוגים יתקיימו אי"ה בתום הלימודים.

כתה א' ביום א'.

כתה ב' ביום ב'.

כתות ג'-ד' ביום ב'.

שרה מצר 0524690564.

sara@ellarnon.com