הזמנה לאסיפה כללית של העמותה - בחירת ועד הנהלה

בית כנסת • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנת אסיפה כללית 19.12

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

י' כסלו, תש"פ

8 דצמבר, 2019

 

הזמנה לאסיפה כללית

 

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה שנתית של העמותה שתתקיים בע"ה ביום חמישי 19/12/2019 אור ל- כ"ב כסלו תש"פ בשעה 20:30 בפרגולה.

 

 

סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2.      בחירת ועד הנהלה (*).

 

אם תוך רבע שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

(*) ועד ההנהלה המוצע לבחירה:

1.   אברהם ילון

2.   אורן אוחיון

3.   אריה גרוס

4.   דוד ג'אן

5.   יונה קארו

6.   נועם נבון

7.   נילי לוי

גזבר יצחק אלמליח

 

בברכה,

ועד העמותה