לו"ז שבת פרשת ויקרא-זכור. שבת ונהפוכו!!!

אביגיל גרינפלד • 17/3/2016 כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!
לכבוד שבת ונהפוכו,
בשבת שבט מורשה יהיו "המדריכים"!
אביגיל הקומונרית תהיה בסניף לכל דבר..

לו"ז שבת
21:30 פעולת חב"ב

16:45 מפקד
השבת אסור להגיע עם חולצת תנועה!!!
מנחה
פעולות
ערבית
הבדלה בסניף

שבת שלום!

מחכים לכם!
שבט מורשה