השבת אבידה

רעיה פקידת הוועד המקומי • 25/9/2017 כניסות

מחצר הפעוטון, נעלם עגלול!
מי שראה, לקח, מתבקש להחזירו למקומו או לדווח למנהלת הגיל הרך על מקום המצאו.
מנהלת הגיל הרך - עידית. טל' 9831466


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749