למכירה בית בחנתון.

ערד אירית ושילה • 7/11/2017 כניסות

למכירה בית בקיבוץ חנתון, בשכונה הוותיקה.

60 מ"ר על מגרש של 400 מ"ר.

מוקץ בשצ"פים משלושה צדדים.

לפרטים:

יונתן ערד.   054-4835176

הרכישה מותנית בקבלה לחברות בקיבוץ.