תקנון תרומות לבית הכנסת

ועדת בית כנסת • כניסות

ב"ה

תקנון לתרומות

פריטים לתרומה

הועדה הכינה רשימת פריטים לריהוט אולמות התפילה. לכל פריט הציגה המעצבת תאור מדויק והצעת מחיר וכולם יאוחדו לקובץ תרומות שיועלה לאתר המושב. אנשים המעוניינים לתרום יוכלו לצפות ברשימת הפריטים ולהחליט מה ברצונם לתרום.

קדימויות

במקרה בו מספר משפחות מעוניינות לתרום לרכישת אותו פריט יבדקו הבקשות לפי סדר הקדימויות הבא:

1.      השלמת התשלום הנדרש לעמותת הבניה.

2.      יכולת לכסות את מלוא העלות של הפריט.

3.      במניין המרכזי, נכונות למיקום לוחית בלוח התורמים ולא על גבי הפריט

אם יהיו מספר משפחות העומדות בתנאים הנ"ל תערך ביניהם הגרלה.

תרומות משותפות

במקרה בו לא ימצא תורם אחד שיכסה את עלות הפריט יציעו חברי הועדה לשני תורמים לאחד את תרומותיהם לרכישת הפריט המדובר.

תרומות קודמות

לא יתלו באולמות פריטים ישנים ללא תאום עם המעצבת. במקרה בו משפחה רוצה לתרום פריט חדש במקום פריט שנתרם על ידם בעבר תנתן עדיפות לתרומתם.

פרוכות

מצבן ומידת התאמתן של הפרוכות הישנות תבדק. לאחר הבדיקה תתקבל החלטה האם ניתן להמשיך ולהשתמש בהן בהמשך. פרוכת חדשות יוזמנו רק ע"פ העיצוב של המבנה כולו.

מעורבות תורמים בעיצוב התרומה

עיצוב בית הכנסת על כל החללים בו נעשה על ידי המעצבת בקו עיצובי אחיד. במקרה של בקשות עיצוביות מצד התורמים יערך דיון, אך המילה האחרונה תהיה של המעצבת.

פריטים מוכנים

פריטים מוכנים יתקבלו רק באישור של המעצבת והועדה.

לוחיות תרומה

בבית הכנסת יוקם לוח תרומות בו יכתבו שמות התורמים ופריט התרומה על גבי לוחיות אחידות.

בלוח התרומות יתלו שמות תורמים בסכום של מעל 5,000 ₪.

במקרה בו התורמים מבקשים שהלוחית תתלה על הפריט עצמו יתקיים דיון עם המעצבת ונציגי המניין בו מדובר לגבי המקום המוסכם והמדויק בו תתלה הלוחית.

 

לוח הנצחת נפטרים

ניתן להנציח נפטרים תמורת תרומה לבית הכנסת בלוח שיוקם לשם כך. בהנצחת נפטרים שהיו מונצחים בלוח ההנצחה הקודם תנתן הנחה של  50% מסכום התרומה הקבוע.

חוזים והסכמים

ועדת בית הכנסת תחתום עם התורמים חוזה שיפרט את המחויבות ההדדית של שני הצדדים, דרכי ומועדי התשלום, אופן ההנצחה והמעטפת המשפטית להסכם.

ועדת עיצוב

הצעות לתרומות ניתן להעביר לחברי ועדת העיצוב של בית הכנסת: אורן אוחיון, אתי בוצין, אריה גרוס, נילי לוי.