סבסודים למפעלי בני עקיבא

אביגיל גרינפלד • 23/5/2016 כניסות

הורים יקרים,

ה' עמכם

כפי שפורסם בעבר, תנועת בני עקיבא, הינה התנועה הגובה את תשלומי ההורים הנמוכים ביותר מבין תנועות הנוער.
עם זאת, אנו מודעים למשפחות שאינן יכולות לשאת בנטל התשלומים ומאפשרים להגיש בקשה לסבסוד.

בשנה האחרונה, אנו מפעילים מערכת מקונת להגשת הטפסים ומשפחות מקבלות דרגת סבסוד שנתית ע"פ מבחן רמת הכנסה לנפש או מצבי קיצון כגון מחלה ל"ע.
חשוב לי לציין, שאין בהגשת הבקשה הבטחה לקבלת סבסוד, אלא, כאמור, כל בקשה נידונה בנפרד.

להלן מספר הסברים:

א. גם מי שהגיש בקשה בעבר, כל הבקשות מתאפסות ויש להגיש מחדש.

ב. טפסים מלאים יתקבלו עד כ"ה סיון (1/7/16), לאחר מכן, לא יתקבלו בקשות נוספות

ג. יש לצרף את כל הטפסים הנדרשים ולא, לא נוכל לדון בבקשה.

ד. כאמור, דרגת הסבסוד הינה שנתית ומקנה סבסוד בכל מפעלי התנועה בשנה הקרובה, כולל הנחה מורחבת על החברות.

מצורף קישור למערכת הסבסודים


בברכה
דן צפדיי'ה
רכז ארגון מחוז חיפה
תנועת בני עקיבא