בטחון

ועד מקומי - הודעות • 15/6/2017 כניסות

שלום וברכה לכל התושבים

לאחרונה היו כמה פריצות לבתים במושב.

אנו פועלים בשיתוף הדוק עם המשטרה, ומנסים לנקוט גם בפעילות מונעת והרתעה.

אם הנכם רוצים לסייע בנושא חשוב זה של הגברת הבטחון, ישנה אפשרות וחשיבות להתנדב ל"מתמיד".

אנו קוראים לכולם לגלות עירנות. בכל אירוע או חשד, יש לפנות באופן מיידי למתניה קארו 050-7967477

בברכה

מתניה והועד המקומי