פעילות חודש ניסן לילדי שדה יעקב! יום ראשון בשעה 16:00 בפרגולה.

רכזת קהילה • כניסות