הידיעה הבאה נוספה לערוץ ועדת בית כנסת על ידי אריה גרוס grosslion@gmail.com ההודעה תאושר להפצה בתוך 10 דקות: אשר לפרסום מיידי עריכת ההודעהמחיקת ההודעה לוח תפילות ושיעורים. ויחי. טו-כ טבת

ועדת בית כנסת • כניסות