תיקון למודעת האבל

תנחומים • 9/3/2018 כניסות

במודעת האבל שפורסמה היום, נפלה טעות!
השבעה עד יום רביעי, כ"ז באדר ולא בניסן כפי שנכתב.
ותודה לשמואל בן-מיכאל.‭‮