לו'ז הסניף לשבת פרשת דברים

אביגיל גרינפלד • 23/7/2015 כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!

מאחר וצום תשעה באב מתחיל במוצאי שבת
פעילות הסניף תהיה מוקדמת בכדי שהחניכים יספיקו להגיע לסעודה מפסקת בבית.

14:40 לימוד ומפקד מדריכים
15:00 מפקד
מנחה
פעולות
והביתה..

שבת שלום,
מחכים לכם
צוות ההדרכה