עדכון מבית הכנסת המחודש

בית כנסת • 16/5/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

דווח לצבור 16.5.16

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

בס"ד ח' אייר, תשע"ו

16 מאי, 2016

בית כנסת המחודש עדכונים

השתתפויות

מליאת המועצה האזורית אישרה בישיבתה מיום 06/03/2016 תב"ר בסך 500,000 ש"ח שמקורו ממשרד הדתות.

במקביל העבירה המועצה האזורית לועד המקומי 250,000 ש"ח ע"ח התקציב הזה.

סכום זה, ביחד עם היתרות שבקופת העמותה מאפשרים להוציא כחצי מיליון ש"ח לחיזוק השלד של האולם המרכזי המחובר לאגפים החדשים.

תכנון

התקיימו ישיבות ודיונים הנוגעים לאופן השיפוץ של החלק הצפוני המבואה, גרם המדרגות הישן מצד מזרח והאגפון המערבי מצד מערב; לדעת מהנדס העמותה והנהלת העמותה הריסת ושחזור שני האגפונים עדיפה על חיזוקם.

גבייה

מאז הדווח האחרון לפני כחודשיים המשיכו משפחות נוספות להצטרף להשתתפות בבניין בית הכנסת ותרמו תרומה משמעותית, ועל כך אנו מבקשים כאן להודות לכולם באופן אישי.

אמנם הקצב ירד אך המגמה נשארת בעינה

אנו פונים לכל אלה שעדיין מהססים וממתינים אנא שלמו את חלקכם גם כן.

אל נא תעמדו מהצד אנחנו מחכים לכם.

רק במאמץ משותף ובעז"ה נמשיך ונוכל.

למען קיצור ופישוט הנתונים נציג את סכומי הגביה במצטבר, ובהשוואה לדו"ח הקודם:

 

דווח קודם 01/04/16

דווח נוכחי

תשלומים לקרן הבניין

2,393,049

2,425,699

כמות בתי אב משתתפים

143

145

תרומות מעליה לתורה

44,631

49,038

תרומות חיצוניים

165,413

169,645

תרומות מחו"ל

93,889

93,889

ס"ה

2,696,982

2,738,271

גיוס תרומות מחוץ למושב

מאמצי הועדה לגיוס תרומות נושאים פרי. כמו כן הוקמה תשתית המאפשרת לתורמים בארה"ב לקבל זיכוי ממס.

נמשכים מגעים עם גורמים שונים יחידים וגופים גדולים, כאשר המטרה הינה לקבל כ- 500,000 $ מתורמים חיצוניים.

המשך ברכה והצלחה לחברי הועדה!

אנו חוזרים על בקשתנו לכל מי שטרם העבירו את חלקם, וכאלה ששילמו סכום חלקי, להשלים את תרומותיהם במטרה לסיים את עבודות חיזוק השלד.

הנהלת העמותה