הודעה לתושבים

ועד מקומי - הודעות • 13/3/2020 כניסות

קהילת שדה יעקב שלום וברכה,

 

בהמשך להודעת ראש הממשלה במסיבת העיתונאים שהתקיימה הערב הוחלט כי מערכת החינוך תפעל באופן חלקי.

גני הילדים יפעלו כרגיל.

משרד החינוך יפרסם בהמשך פרטים בנוגע לאופן קיום למידה מרחוק. הנחיות לגבי בחינות הבגרות ימסרו גם הן בהמשך.

הנהלות מחוזות משרד החינוך יפעלו במתכונת חירום ויתנו מענה למנהלים, ראשי רשויות ומנהלי אגפי החינוך.          
נכון לרגע זה ניתן להפעיל צהרונים במסגרת המושב, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בהיבטי הגיינה, מצב בריאותי והיקף משתתפים (עד 100 משתתפים).

חשוב להקפיד שלא להביא ילד חולה עם חום/שיעול לפעילות ולעדכן את הצוות, הצוותים הונחו להקפיד על חדרים מאווררים ולתת עדיפות לפעילות במרחב הפתוח עד כמה שניתן.

ילדי א' – י"ב : במהלך סופ"ש תבוצע הערכת מצב מועצתית למתן שירות ופעילות לילדי א' – י"ב, עדכונים על כך יפורסמו בהמשך.

צוות צח״י במושב (על תתי צוותיו), ועדת הנוער וועדת חינוך גיל הרך נערכים לסיוע בתחומים הרלוונטיים.

רב המושב וועדת בית הכנסת בשיתוף צוות צח״י הפיצו הנחיות לתפילות בסופי השבוע.

לציין כי אנחנו וצוות צח״י פועלים בהתאם להנחיות המועצה ובכפוף להם.

בכל שאלה/ התייעצות ניתן לפנות לבעלי התפקידים במושב, למזכירות או למוקד המועצה

ברגעים אלו הערבות ההדדית, האחריות האישית והחוסן שלנו

חשובים מאד, יחד נתמודד ונצליח.

ברכת בריאות ובשורות טובות,

ועד מקומי.