שלום הפסקת המים ברחוב הנחל נידחת למחר ברחוב האלון יש.נזילה נ ...

הודעות סמס • כניסות

שלום הפסקת המים ברחוב הנחל נידחת למחר ברחוב האלון יש.נזילה נוספת צוות הרתכים מנסה.להגיע היום נודיע בהמשך בכל.מקרה.מחר יהיה.הפסקת מים ברחוב האלון והנחל כעט מתקנים את הפיצוץ ברחוב המיסדים בעוד כשעה.יחזרו המים לחקלאים יש תקלה במקטין .הלחץ של התשלובת מטפל בזה כמו כן תקלה בשעון מים מים 12 צול .שמשבש את עבודת המשאבות עובד ג ם על זה