פרסומים לתושבים

הודעות המועצה • כניסות---------- Forwarded message ---------
מאת: דקלה יוחאי רוטמן <Diklayr@emekyizrael.org.il>
‪Date: יום א׳, 8 בספט׳ 2019 ב-21:40‬
‪Subject: פרסומים לתושבים‬

בועותהצגה לגיל הרךפרסום צעירים