חוג יצירה בסדנא של אלקי

לוין אלקי • 4/12/2017 כניסות

למי שעודמעוניין ולא נרשם- נשארו מקומות אחרונים בחוג יצירה.

מתמקדים בעיסת נייר ומיחזור, מגן חובה ומעלה, מתחילים בינואר.

לפרטים נוספים מוזמנים בשמחה להתקשר או לסמס-

אלקי 0547941938