המקווה לא יפתח לטבילת גברים בערב יום כיפור

רב המושב • 14/9/2021 כניסות

לאור מצב התחלואה המקווה לא יפתח לטבילת גברים בערב יום כיפור.

גמר חתימה טובה,
המועצה הדתית
רב המושב