פינוי גזם ופסולת מוצקה

ועד מקומי - הודעות • 15/5/2018 כניסות

להלן פעם נוספת מועדי פינוי לכל השנה. אנא רישמו לפניכם.
30.5
13.6
27.6
11.7
25.7
8.8
22.8
5.9
17.9
3.10
17.10
31.10
14.11
28.11
12.12
26.12


--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749