עדכון מבית הכנסת המחודש - עדכון

בית כנסת • 22/1/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

דווח לצבור 6.11.15

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

בס"ד                                                                                                                  י"א שבט, תשע"ו

‏‏21 ינואר, 2016

 

 

בית כנסת המחודש עדכונים

 

 

 

אנו שמחים להודיע כי בשעה טובה יצק הקבלן את הגלריה של עזרת הנשים באולם הראשי; בכך הושלם החלק העיקרי של הקונטרוקציה והחיזוק של האולם הראשי.

 

להשלמת שלד הבניין תיעשה עבודה של חיזוק השלד באולם הראשי וחיזוק של המבואה וגרם המדרגות הישן.

בימים אלו נערכים דיונים בעניין האופציה של בניית גרם המדרגות מחדש במקום חיזוקו ושיפוצו.

 

מאז הדווח האחרון לפני כחודשיים  המשיכו משפחות נוספות להצטרף להשתתפות בבניין בית הכנסת ותרמו תרומה משמעותית, ועל כך אנו מבקשים כאן להודות לכולם באופן אישי.

 

אנו פונים לכל אלה שעדיין מהססים וממתינים אנא שלמו את חלקכם גם כן.

אל נא תעמדו מהצד  אנחנו מחכים לכם.

ביחד ובעז"ה נמשיך ונוכל.

 

למען קיצור ופישוט הנתונים נציג את סכומי הגביה במצטבר, ובהשוואה לדו"ח הקודם:

 

דווח קודם 6/11/15

דווח נוכחי

תשלומים לקרן הבניין

2,121,048

2,372,449

כמות בתי אב משתתפים

134

142

תרומות מעליה לתורה

23,927

36,510

תרומות חיצוניים

101,531

142,063

תרומות מחו"ל (שינוי)

0

23,889

 

 

 

ס"ה

2,246,506

2,574,910

 

 

 

גיוס תרומות מחוץ למושב

הועדה לגיוס תרומות נערכה לקבלת תרומות. נוצר קשר עם כמה גופים במטרה לאפשר לתורמים בארה"ב לקבל זיכוי ממס.

נוצרו מגעים עם גורמים שונים יחידים וגופים גדולים, כאשר המטרה הינה לקבל כ- 500,000 $ מתורמים חיצוניים.

 

המשך ברכה והצלחה לחברי הועדה!

 

אנו חוזרים על בקשתנו לכל מי שטרם העבירו את חלקם, וכאלה ששילמו סכום חלקי, להשלים את תרומותיהם במטרה לסיים את עבודות חיזוק השלד מיד עם תום השלמת עבודות הבניה של האגפים, עזרת הנשים.

 

 

הנהלת העמותה