הסדרי תנועה

ועד מקומי - הודעות • 19/7/2018 כניסות

למרות שהורידו בגלל העבודות בכביש ,את שלט ה"אין כניסה" בכניסה ל"מעלה הגבעה" מכוון ה"מרובע". החברים מתבקשים להקפיד לא להיכנס לרחוב מכוון זה.
תמיד אנו נדרשים לזהירות בדרכים. בימים אלה במיוחד!
--
בברכה,
הועד המקומי