תכנית חזיתות

תמונות מבניית בית הכנסת • 26/5/2015 כניסות

 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


חזית דרומיתבית כנסת עם חזית צפונית