קול קורא ללימוד סוגיות בש"ס – צמוד

זאב לוי • כניסות

בהמשך לקול קורא לעיל ,

התגבשה קבוצה וב"ה אנחנו מתחילים לאחר חג החנוכה. 

אפשר להצטרף. המעונינים מוזמנים להודיע לזאב לוי  0523254282