דווח לציבור מהנהלת העמותה

בית כנסת • 19/3/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

דווח לציבור 18.3.15

דווח לציבור 18.3.15

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

 

בע"ה

                                                                                                            ‏כ"ז אדר, תשע"ה

18 מרץ, 2015

 

 

דף מידע לציבור פרויקט בית הכנסת

 

 

 

ברצוננו לעדכן אתכם על מצב התקדמות התכנון וההיערכות לבניה, שיפוץ והרחבת המבנה.

 

I.        מצב פיזי

 

1.        התקבל אישור להיתר חפירה, ביסוס וגידור מיזרעאלים. בקרוב יושלמו התנאים הנדרשים גם להיתר הבניה.

 

2.        תוך כשבוע תושלם קבלת הצעות לשלב א' של הבניה, דהיינו, חפירת יסודות, יציקת קלונסאות לאגפים, בניית שני האגפים בצידי הבניין, יציקת המרפסת ועבודות בטון נוספות.

 

3.        שלב ב' מוגדר כחיזוק המבנה בהתאם לתכניות של המהנדס ירון אופיר, והשלמת השלד.

 

4.        פינוי המבנה מציוד:

א.       אוחסנו כל הספסלים שנותרו בבית הכנסת במכולות. זו הזדמנות להודות למשפחת אבן, אצלם מאוחסנות המכולות.

ב.       ספרי הקודש מוינו, כאשר חלק נשלח לגניזה וחלק אוחסנו ללא תמורה ע"י חברת אוגדנים. תודה לועדת בית כנסת ולמתנדבים, למנהל החברה חנן ויטליס מבית שערים התודה והברכה; מדובר בעלות שנתית של כ- 2,500 ¤.

ג.         הועד המקומי פינה את רוב הציוד מאולם תרבות.

ד.       בית הספר פינה את רוב הציוד מה"מקלט".

ה.       הגבאים אמורים לפנות את הספריות הפנויות לפרגולה.

ו.         לצורך החיזוק של מבנה חייבים לפרק את ארון הקודש. נערכת בדיקה מקצועית על אפשרות הפירוק והשימור.

 

5.        אנו מעריכים שתחילת העבודות תוכל להתבצע בסמוך לפסח.

 

 

II.      מצב כספי

 

6.        כפי שפורסם בעבר עלות ניקוי שלד המבנה הקיים, בניית שלד של האגפים וחיזוק המבנה הינה כ- 2 מלש"ח.

 

7.        ממועד האסיפה שהתקיימה בתאריך ז' תשרי שנה זו, התקבלו במזומן 467,243 ¤, ועוד התחייבויות לתשלום בהוראות קבע בסך 147,897 ¤.

הסכום הזה נתרם על ידי 50 משפחות שתרמו את חלקם, בנוסף לכ- 40 משפחות אשר הותירו את תרומות שתרמו לפני כשנתיים בקופת העמותה.

            סך הכל נתרם ע"י הציבור, כולל תשלומים עתידיים 1,410,705 ¤.

 

8.        ביחד עם היתרה שהיתה קיימת בחשבון הבנק של העמותה, יש בידי העמותה כרגע כ- 1,030,000 ¤ במזומן, וביחד עם תרומות מהוראות קבע נוכל להעמיד לרשות השיפוץ כ- 1.2 מלש"ח במהלך שנת 2015.

 

 

 

אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד ואחד להתגייס ככל יכולתו למאמץ המשותף ולתרום את חלקו בתרומתו לבית הכנסת.

ככל שתקדימו לתרום תתקדם הבניה בקצב יותר גדול.

 

 

 

 

בכבוד רב ובב"ח

 

 

הנהלת העמותה