שבת שלום, חדשות ועדכונים מבניית בית הכנסת

בית כנסת • 6/11/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

דווח לצבור 6.11.15

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

בס"ד כ"ד חשון תשע"ו

‏6 נובמבר, 2015

ערב שבת חיי שרה

בית כנסת המחודש עדכונים

עברנו יחד את ימי החגים, התפילות במניינים השונים עברו עלינו באווירה של שותפות קרבה והתרוממות רוחנית.

ברכות ותודה לכל העוסקים במלאכה. יישר כוחכם על כל מה שעשיתם ופעלתם.

בשבועות האחרונים הצטרפו משפחות נוספות ותרמו תרומה משמעותית.

תודה לכל התורמים ותיקים וחדשים כאחד. למרות הקשיים, אנו חשים שמתחוללת תנועה בקרב הציבור תנועה של רצון לממש את החזון של בית כנסת ותיק-חדש גדול ויפה בו נתפלל אי"ה כולנו "והיה לנו למקדש מעט".

אנו פונים לכל אלה שעדיין מהססים וממתינים אנא שלמו את חלקכם גם כן.

אל נא תעמדו מהצד אנחנו מחכים לכם.

ביחד ובעז"ה נמשיך ונוכל.

מאז הדיווח הקודם (ערב סוכות) תרמו את חלקן עוד 4 משפחות

וביחד עם משפחות שהשלימו תשלום, התקבל סך: 83,250 ש"ח

ס"ה הצטרפו למעגל המשלמים 134 משפחות ועל כך יבורכו מהשמיים.

בנוסף התקבל:

תרומות מעליות לתורה (חודשים 9 ו- 10): 16,897 ש"ח

מפדיון כפרות: 3,340 ש"ח

מתרומות מחוץ למושב, בעיקר קרובי משפחה: 12,242 ש"ח

-----------

ס"ה בתקופת הדו"ח 115,729 ש"ח

ס"ה מדווח קודם 2,130,777 ש"ח

-------------

סך הכל התקבל עד כה 2,246,506 ש"ח

גיוס תרומות מחוץ למושב

כידוע הוקמה ועדה לגיוס תרומות שתפקידה לפעול לגיוס סכומים משמעותיים מחוץ למושב, כולל ובעיקר בחו"ל.

בשבוע שעבר פרסמה הועדה בקשה מתושבי המושב להפנות אליה פרטים על תורמים פוטנציאליים.

סרט תדמית עלה לאויר ונמצא ב- YouTube , הוכנו חוברות שיופצו בין התורמים הפוטנציאליים.

יש כבר התעניינות של מספר גורמים בארץ, בארה"ב ובמדינות אחרות להירתם ולתרום סכומים משמעותיים.

אנו מאחלים לחברי הועדה ולכולנו ברכה והצלחה במעשה ידיהם!

לקראת אישור תקציב המדינה תחדש המועצה לשימור אתרים את זרם תרומותיה, בעיקר במישור תכנון השימור. בימים אלו נשלח למועצה תקציב הדרוש למרכיבים אלו ואנו תקוה שיאושר בקרוב.

אנו חוזרים על בקשתנו לכל מי שטרם העבירו את חלקם, וכאלה ששילמו סכום חלקי, להשלים את תרומותיהם במטרה לסיים את עבודות חיזוק השלד מיד עם תום השלמת עבודות הבניה של האגפים, עזרת הנשים ופירי המדרגות.

שבת שלום,

הנהלת העמותה