תזכורת אחרונה

בית כנסת • כניסות

אסיפת עמותה ב 20:30 בפרגולה