פינוי זבל

ועד מקומי - הודעות • 12/9/2017 כניסות

אתמול לא בוצע פינוי גזם. הפינוי יבוצע היום יום שלישי.

--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749