הזמנה לשבת ארגון תשע"ו בני עקיבא שדה יעקב!!

אביגיל גרינפלד • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה

מצ'ב הזמנה
נשמח לראות את כולם!!
בברכת חברים לתורה ועבודה
הזמנה