עדכון סטטוס תשלומים לקרן הבניין

בית כנסת • 19/7/2017 כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

שלום וברכה ,

בסבב הגיוס הנוכחי, שילמו עד כה סכום של 106,184 ש"ח.

בהתאם להסכם עם משה וצילה כהן תרומתם היא שקל מול שקל, לכן ערך התרומות בפועל הוא כפול ועומד על: 212,368 ש"ח.

כידוע היעד הוא לגייס מן הציבור 1,050,000 ש"ח. התקדמנו, אך יש עוד דרך לפנינו .

בברכת " המתנדבים בעם ברכו ה' "

עמותת בית הכנסת