הלך לאיבוד...

ברוך יואל ונעמי • 21/2/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף 586

אנו מחפשים את הספר "מעולם ועד עולם" שהושאל לאחרונה למשפחה אבלה.
נודה אם וכאשר נקבלו בחזרה כדי שימשיך לשמש משפחות אחרות ל"ע.
תודה,
יואל ברוך‭‮

20210221 103354