החלה עונת הרימונים

דובי קליגר • כניסות

לא מצאתי דרך מוצלחת יותר משימוש בדוגמן הנהנה מאד מאכילת גרעיני רימון (מהזן שני המקדים) והטעים. כדי להודיע על תחילת העונה. ואלו הנוהגים שלא לדחות את ברכת שהחיינו עד לערב ראש השנה יש להם על מה לסמוך ״מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה״ וכאן מדובר בתרתי משמע גרעיני רמון פרוט מחמיצים אחרי שבעה ימים אפילו בקירור

74f1ae1b-3a55-4ed4-abc3-21a70d49e8f8