שבת פרשת בראשית🎊

שקד עינת • כניסות

17:25 כניסת שבת👸
16:30 מפקד מדריכים😎
16:50 מפקד⭐
מנחה😇
פעולות💃
18:15 שירי סד"ש🎤
18:30 ערבית הבדלה וצאת שבת✨

שבת שלום❤