פנינה שטרן יושבת שבעה

תנחומים • 17/7/2018 כניסות


‭‮

פנינה שטרן1