לו"ז שבת פרשת האזינו-

שקד עינת • כניסות

מפקד מדריכים- 17:15💪

מפקד- 17:40🌟

שירי סעודה שלישית- 18:50🎵

שבת שלום!