לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס

בית כנסת • 17/12/2016 כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

בס"ד מוצ"ש פרשת וישלח י"ח כסלו תשע" ז

17 דצמבר, 2016

בהמשך לתודה הגדולה שנשלחה למשה וצילה כהן, זה הזמן להזכיר לכל המעוניינים:

בקרובו יישלחו לתיבות הדואר קבלות לכל מי ששילם לקרן הבניין במשך השנה באמצעות שיקים דחויים והוראת קבע.

נא לשים לב ואם חסר לכם מסמך ניתן לחזור ולפנות לח"מ לקבלת העתק נאמן למקור של הקבלה.

סוף שנת המס 2016 מתקרבת וזה המקום להזכיר למי שמעוניין ליהנות ולקבל החזר מס במהירות המירבית לתרום לקרן הבניין עד יום ה' 29/12/16

נזכיר כמה עצות להחזר מס:

1. כללי:

א. ניתן לקבל החזר ממס הכנסה בשעור של 35% מסך התרומה, עד לגובה כלל המס שולם במשך השנה.

ב. שני בני הזוג יכולים להשתמש בתרומה הזו להחזר ממס.

ג. במידה ולא זוכיתם בגין כל החזר המס (סף מס נמוך מדי), ניתן לגרור את הזכות לקזוז המס במשך 3 שנים

נוספות מעבר לשנת המס, כלומר, במשך 4 שנים.

ד. ניתן לבקש החזר מס עד 4 שנים אחורה, כלומר בשנת 2016 משנת 2013 ואילך.

דוגמא

על כל תרומה של 10,000 ש"ח ניתן לקבל החזר מס של 3,500 ש"ח - הזיכוי ממס.

התורם מרוויח משכורת ברוטו של 8,000 ש"ח לחודש ומשלם מס הכנסה בסך כ- 420 ש"ח בחודש, מחושב שנתי כ- 5,000 ש"ח.

ניתן לקזז מהמס ששולם במשך השנה בה שולמה התרומה את כל הזיכוי.

2. הדרך להחזר המס:

באופן כללי לא חייבים לחכות לסוף השנה ולהתחשבן עם מס הכנסה, ניתן לעשות תאום מס , בקלות רבה, כבר במהלך השנה השוטפת בה נתרמה התרומה, ולקזז את ההחזר מהמס

המשולם, וזאת בשני אופנים:

א. לשכיר , ע"י הגשת טופס מס' 130 / 0101, לצרף לו את הקבלה על התרומה, ולאחר מילוי הטופס ואישורו ע"י פקיד השומה, להעביר את האישור למעביר.

להלן קישור מתאים לעזרה (רק באמצעות Explorer ):

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx

ב. ל עצמאי , באמצעות הפחתת מקדמות המס, באמצעות המייצג (יועץ מס/רואה חשבון).

3. לחוששים/לכל מי שאינו מעוניין לבקש בעצמו:

רואה חשבון ארז גריל מוכן לעזור לכל המעוניינים בכך, ללא תשלום (ועל כך התודה אליו).

פרטים להתקשרות:

טלפון: 0546-617580

דא"ל: erezgrill@gmail.com

בברכה,

אריאל וייל

050-6980840