שלום סולל בונה מתקן כעת את המעבר שביין דרך המעין למבוך הדרך ...

הודעות סמס • כניסות

שלום סולל בונה מתקן כעת את המעבר שביין דרך המעין למבוך הדרך תהייה.חסומה את יום א בבוקר נא לנסוע.בדרכים חלופיות שאול