עצם הפרסום כאן נועד לדיון ושיח אז מי מונע דיון?

דובי קליגר • 11/3/2018 כניסות

בן מיכאל

היא הנותנת 

כתבת,  במה מתקיימת ההפרדה? האם בכל המקצועות ?

על ההפרדה היום אין דיון היא קיימת ומובנת

הדיון הוא על השינוי.  ושינוי זה לא רק מספר שעות זו הגדרה.

בית ספר ממ"ד שדה יעקב בו הבנים והבנות לומדים בהגדרה בנפרד הוא שינוי גישה תפיסה חברתית של הקהילה כאן מימי הקמת המושב.

הגדרה זו מחייבת דיון שתוצאתו תצטרך להתבסס על החלטת רוב הקהילה שתחייב את המיעוט

הודעות בנושא זה