מידעון הועד המקומי - עדכון רבעוני 4/2019

ועד מקומי - הודעות • 9/1/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מידעון ועד מקומי - רבעון 4 2019

רצ"ב


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749