לו"ז שבת פרשת תרומה

ניצן גיאן • 15/2/2018 כניסות

שטיפת סניף- שבט הנני :)

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 16:58
מפקד מדריכים- 15:50
מפקד- 16:15
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 17:40
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 18:04
שבת שלום 😚